Rezidenţiat 2007 – 57 de locuri

Tinerii medici care vor opta pentru un post de rezident la Sibiu vor avea la dispoziţie la examenul de anul acesta 57 de locuri.

Cele mai multe sunt la specialitatea psihiatrie. Pentru pediatrie au fost scoase la concurs 12 locuri, ortopedie şi traumatologie 3, medicină internă 8, medicină de laborator 5, medicnă de famile 7 şi chirurgie generală 5 locuri. În total, în centrele din ţară sunt scoase la concurs 2327 de locuri. Examenul de rezidenţiat de medicină, medicină denatră şi farmacie va avea loc pe 18 noiembrie. Concursul se desfăşoară pe domenii în următoarele centre universitare: domeniul medicină în Centrul Universitar Bucureşti şi domeniul medicină dentară şi farmacie în Centrul Universitar Cluj-Napoca. La concurs se pot prezenta: candidaţi care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta, rezidenţi aflaţi în pregatire, specialişti care doresc să efectueze pregătire în cea de a doua specialitate, medici, medici dentişti şi farmacişti care au obţinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidenţiat pe post.

La fel şi pentru străini

Candidatii cetăţeni din Republica Moldova, care au absolvit studii universitare de licenţă într-o universitate din România, dintr-o altă ţară membră a Uniunii Europene sau dintr-o ţară membră a Spaţiului Economic European, susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetătenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei. Cea de-a doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxa. Taxa anuală pentru efectuarea celei de a doua specialităţi prin concurs de rezidenţiat este aceeasi cu cea prevazută pentru a doua specialitate înrudită, fără concurs de rezidenţiat. Înscrierile la concurs se fac la sediile autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucuresti pâna la data de 24 octombrie 2007. Concursul se desfăşoară sub formă de test grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de preşedinţii comisiilor comune zonale şi sunt diferite de cele deja publicate. Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.

Probă suplimentară

Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia aprobată, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Proba va avea sâmbătă, 24 noiembrie 2007, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Punctajul minim de promovare reprezintă 65 la sută din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu.Candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs în data de15 noiembrie 2007, de pe internet. Informaţiile vor fi publicate pe site-ul www.rezidentiat2007.ro.

La sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca se afişează listele cu candidaţii înscrişi pentru domeniile medicină dentară şi farmacie. Pentru Domeniul medicină listele se afişează la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală va fi afişată lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. Alegerea specialităţii şi a centrelor de pregătire are loc la aceeaşi dată pentru toate domeniile, prin teleconferinţă. Candidaţii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. Candidaţii care la concursul de rezidenţiat au obţinut punctaj de promovare, dar nu aleg loc de rezident, sunt confirmaţi, la cerere, ca rezidenţi în medicina de familie, beneficiind de încadrare cu contract individual de muncă pe durată determinată, ca medici rezidenţi medicină de familie.