O decizie CE schimba Codul Fiscal. Plafonul de scutire de la plata TVA, ridicat la 65.000 de euro

Un proiect de modificare a Codului Fiscal, postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice ( MFP), prevede ca plafonul pana la care intreprinderile mici pot aplica regimul special de scutire de TVA va fi majorat de la 35.000 de euro (119.000 lei) la 65.000 de euro (220.000 lei). Printr-o decizie emisa in urma cu ceva timp de Consiliul Uniunii Europene, Romania a fost autorizata sa ridice acest prag.

Majorarea plafonului a survenit ca urmare a unei scrisori inregistrata de Comisie la data de 30 august 2011, prin care tara noastra a solicitat o autorizatie pentru a intoduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, in vederea scutirii persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala al sumei de 65 000 de euro. Cursul valutar luat in calcul pentru stabilirea acestui prag este cel de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Prin aceasta masura, persoanele impozabile care se incadreaza in aceasta categorie sunt scutite, total sau partial, de obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata la care se face referire in titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

Noul prag ar urma sa se aplice pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a plafonului cifrei de afaceri pana la nivelul caruia persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau pana la 31 decembrie 2014, daca intrarea in vigoare a directivei sus-mentionate este ulterioara acestei date.

Potrivit prevederilor actuale in domeniul TVA, plafonul pana la care persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania pot aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 119.000 lei.

Aprobarea modificarii propuse de MFP are si un alt efect pozitiv si anume simplifica obligatiile in materie de TVA. Intreprinderile care inregistreaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 220.000 lei nu mai au obligatia depunerii de deconturi de TVA.